Mijn nieuwe roman

Ik werk momenteel aan mijn dertiende roman, die als (voorlopige) titel Het Wezen heeft.

Hieronder een synopsis van de roman:

 

Hoofdpersoon van Het Wezen is Koen Grondijs, een uitgebluste kunstgeschiedenisdocent die zich gedesillusioneerd afkeert van de westerse cultuur en zijn leven omgooit door als een hedendaagse Rousseau zijn heil te zoeken in de Natuur. In concreto betekent dit dat hij afreist naar een ver eilandenrijk, de Archipel, waar hij op zoek gaat naar het Wezen, een endemisch en mythisch dier dat door de wetenschap als uitgestorven wordt beschouwd, maar volgens enkele Archipelliaanse stammen nog leeft. Met de verhoopte ontdekking van het Wezen wil Grondijs ook zichzelf weer op de kaart zetten. Zijn weinig bezonnen queeste wordt aanvankelijk gekenmerkt door hevige twijfels (bestaat er nog wel zoiets als ongerepte, niet-kunstmatige natuur? In hoeverre vindt Grondijs zichzelf geloofwaardig als natuurapostel?) totdat hij samen met een medereiziger, een Italiaanse taxidermist, wordt ontvoerd door een stam die beide mannen ervan verdenkt het Wezen te willen doden en meesmokkelen. Vanaf dat moment is Grondijs’ lot ongewis; hij tast in het duister wat betreft de motieven van zijn ontvoerders en verliest langzaam zijn grip op de realiteit. Hij gaat zich steeds meer identificeren met het Wezen, dat hij nog altijd niet heeft ontwaard. Zijn verdwijning vervloeit met de onvindbaarheid van het Wezen, en geleidelijk aan krijgt Grondijs’ identiteit net zulke mythische contouren als het object van zijn obsessies en verlangens.