Peter Drehmanns
Boeken

Het slapen op de koude vlakte

Uitgeverij Vleugels

ISBN 978-94-93350-04-5

Roman | 2024

In Het slapen op de koude vlakte verneemt documentairemaker Felix Gaaistra dat zijn beste vriend Joris Hoogbloed is gearresteerd in Zweden vanwege het stelen van wapens en illegaal wapenbezit. Felix vindt het verwerpelijk wat Joris heeft gedaan maar wil ook het waarom ervan onderzoeken, en wel door middel van een documentaire. Terwijl Joris in de gevangenis zit, probeert Felix vat te krijgen op diens glibberige identiteit.

Middels een vlechtwerk van herinneringen, brieven, notities, interviews, citaten, reflecties, ontboezemingen, speculaties, commentaren, geruchten en descriptieve passages ontstaat het beeld van een welbespraakte, rusteloze en vrijheidslievende man die allengs ten prooi raakte aan paranoia en manische buien en bijgevolg steeds onberekenbaarder, onbereikbaarder en onnavolgbaarder werd voor zijn omgeving.

Wanneer Joris er lucht van krijgt dat Felix hem als ‘materiaal’ voor een documentaire wil gebruiken, voelt hij zich verraden door zijn boezemvriend en zint hij op wraak. Zo ontspint zich een zinderend duel tussen twee mannen die elkaar proberen te bespelen. Uiteindelijk zal het in Zweden tot een confrontatie komen tussen de twee vrienden.

Boetegrond

Uitgeverij In de Knipscheer

ISBN 978-94-93214-82-8

Roman | 2022

Boetegrond is een literaire waanzinaria over een boze, verwarde man die zich tegen de wereld keert. Reizend van het ene naar het andere barre oord tracht hij zichzelf als profeet op de kaart te zetten en volgelingen te vergaren.

In deze zowel grimmige als groteske roman laat Peter Drehmanns zich van zijn meest meedogenloze kant zien.

Het Wezen

Uitgeverij In de Knipscheer

ISBN 978-94-932-1406-4

Roman | 2020

Hoofdpersoon van Het Wezen is Koen Grondijs, een uitgebluste kunstgeschiedenisdocent die zich gedesillusioneerd afkeert van de westerse cultuur en zijn leven omgooit door als een hedendaagse Rousseau zijn heil te zoeken in de Natuur. Om dit ideaal te verwezenlijken reist hij af naar een ver eilandenrijk, de Archipel, waar hij op zoek gaat naar het Wezen, een endemisch en mythisch dier dat door de wetenschap als uitgestorven wordt beschouwd, maar volgens enkele Archipelliaanse stammen nog leeft.
Met de verhoopte ontdekking van het Wezen wil Grondijs ook zichzelf weer op de kaart zetten. Als hij Dino Drogo ontmoet, een Italiaanse preparateur, raakt zijn queeste ernstig ontregeld en vindt hij steeds meer struikelblokken op zijn weg, waaronder een geheimzinnige Epidemie. Zal natuurapostel Grondijs het object van zijn obsessies en verlangens nog weten te vinden?

Met Het Wezen krijgt de lezer een satirisch, spannend, filosofisch en prikkelend verhaal voorgeschoteld waarin cultuurkritiek niet geschuwd wordt. Tegelijkertijd worden scherpe vragen gesteld over de verstoorde relatie tussen mens en natuur en onderzoekt de roman het grensgebied tussen het kunstmatige en het natuurlijke. In flamboyant proza wordt een even genadeloos als hilarisch portret geschilderd van een op drift geraakte westerse man op zoek naar houvast en morele legitimering.

Van de wereld

Uitgeverij Marmer

ISBN 978-94-606-8379-4

Roman | 2018

Hoofdpersoon van de roman Van de wereld is Daan Vos, een zorgeloze jongen van 29 met het hart op de juiste plaats. Als medewerker van het KID (Kinder Interventie Departement) probeert hij de wereld een beetje beter te maken en crisissituaties in gezinnen op te lossen. Hij biedt hulp aan kinderen die in hun veiligheid bedreigd worden, voert intensieve gesprekken met probleemouders en komt herhaaldelijk in heikele situaties terecht. In het weekend laat deze ridder zonder vrees of blaam echter de teugels vieren en gaat hij helemaal los met drugs, drank en overvloedige porties condoomloze seks.

Deze twee werelden weet hij keurig gescheiden te houden totdat ze elkaar op dramatische wijze kruisen. Privé en werk raken almaar meer verstrengeld en de helper wordt steeds hulpbehoevender. Zal Daan Vos zichzelf nog weten te redden of gaat hij onherroepelijk naar de verdommenis?

Van de wereld is een actuele roman over goed en kwaad, liefde en bedrog. Er worden prangende kwesties aan de orde gesteld over de betrekkelijkheid van de moraal en de maakbaarheid van de samenleving. In hoeverre is de wereld gebaat bij helden die een onwankelbaar vertrouwen in de intrinsieke goedheid van de mens koesteren? Is het überhaupt nog mogelijk om geen vuile handen te maken?

Vaderval

Uitgeverij Marmer

ISBN 978-94-606-8291-9

Roman | 2016

Ben Teister, zoon van Harry Teister, is vol afschuw jegens zijn verwekker, een zelfgenoegzame en eerzuchtige man, die meer rokkenjager is dan family man en als tussenhandelaar op schimmige wijze de kost heeft verdiend. Als zijn vader verdwijnt wordt Ben tegen zijn zin opnieuw bij diens bestaan betrokken. Na een uitgebreide zoekactie vindt men een skelet in het water, samen met een kunstknie en andere ‘accessoires’ die aan de vader hebben toebehoord.

Nu zijn vader dood is begint deze pas echt te leven voor Ben. Een geheimzinnige uitnodiging lokt hem naar Italië, waar hij nieuwe instructies ontvangt. Steeds meer heeft Ben het gevoel dat hij in een roman gevangen zit waarvan zijn vader de auteur is. Een verhaal waar hij niet uit wil stappen omdat hij hoopt eindelijk een confrontatie aan te kunnen gaan met de man die officieel doodverklaard is maar die als een spook zijn leven belaagt.

Vaderval is het tragikomische verslag van een kat-en-muisspel tussen een vader en een zoon, een even onbarmhartige als aangrijpende roman, geschreven in een bezielde stijl.

De brand in alles

Uitgeverij Marmer

ISBN 978-94-606-8214-8

Roman | 2015

België wordt geteisterd door een hittegolf als de Nederlandse locatiescout Bram Kiezel in de (fictieve) Brusselse randgemeente Helst arriveert. In dit even protserige als verpauperde oord zoekt hij aan de hand van een script geschikte plekken voor een film over een pyromaan en een decadent Belgisch gezin. Terwijl hij zijn werk probeert te doen, wordt hij geconfronteerd met vandalisme, dreigbrieven, dwaalsporen en bizarre gebeurtenissen. Zodra Kiezel een aantal locaties heeft gevonden, probeert hij afspraken te maken met de weinig toeschietelijke inwoners van Helst, waar een omineuze, Twin Peaks-achtige sfeer heerst. Tegelijkertijd doet hij zijn best te achterhalen wie er achter de dreigbrieven zit, wat tot een frustrerende en verwarrende zoektocht leidt. Intussen begint hij te vermoeden dat zijn vriendin in Nederland hem bedriegt met zijn beste vriend.

Geleidelijk aan raakt de flegmatieke Kiezel steeds meer uit het lood en verliest hij zijn grip op de werkelijkheid, die zich uiteindelijk net zo grillig voordoet als het verhaal dat in het filmscript wordt beschreven. Hij blijkt beland te zijn in een sadistisch universum waarvan hij de tekenen verkeerd duidt en de valkuilen niet ziet.

De brand in alles is een buitenissige roman – zowel comedy of errors als noodlotsdrama – over perceptie, empathie, wraak en verdringing.

De man die brak

Uitgeverij Marmer

ISBN 978-94-606-8148-6

Roman | 2013

In De man die brak rijdt de chauffeur van taxi 3399 als een ongeleid projectiel door de straten van een anonieme stad nadat zijn leven een dramatische wending heeft gekregen. In een hoog tempo volgen koortsachtige gedachten en krampachtige handelingen elkaar op en langzaamaan wordt duidelijk waardoor de man zo ontredderd is. Dat er een vrouw in het spel is staat onomstotelijk vast. Net als het gegeven dat de taxichauffeur,  evenals de wereld om hem heen, ernstig de weg kwijt is, waardoor een dramatische gebeurtenis onontkoombaar lijkt.

De man die brak is het aangrijpende verhaal van een man die wanhopig een uitweg zoekt. Met elke klant die instapt en met met elke rit die hij die dag maakt, wordt hij in toenemende mate gekweld door (achtervolgings)waanzin, wroeging en wrok, terwijl hij ondertussen verbeten probeert in het reine te komen met zichzelf.

De schrijver en zijn meisjes

UItgeverij Querido

ISBN 978-90-214-4166-5

Roman | 2011

Na het bescheiden succes van zijn laatste roman wordt de schrijver Mark Gerstenberg gegijzeld door radeloosheid. Hij voelt zich afgesneden van de tijd waarin hij leeft en twijfelt hevig aan zijn positie als schrijver en mens. Op een goede dag ontvangt hij van een voormalige klasgenote een uitnodiging voor haar leesclub. Plotseling ziet hij een uitweg uit de malaise. Gewapend met een duivels plan stapt hij de werkelijkheid binnen om de wereld aan zijn voeten te krijgen en het bloed weer door zijn aderen te voelen stromen.

Op even speelse als indringende wijze ontleedt De schrijver en zijn meisjes de hedendaagse honger naar waargebeurde verhalen. Tegelijkertijd is het een ode aan de verbeelding en schetst het een hilarisch portret van een leesclub.

De Begeleider

UItgeverij Querido

ISBN 978-90-254-2952-2

Roman | 2009

Zelfs de dood lijkt tegenwoordig maakbaar. Is een efficiënte zelfmoord, Zwitsers zindelijk uitgevoerd, het hoogst haalbare? Of is het een van de vele uitwassen van hysterische hygiëne waar de moderne mens zich aan onderwerpt?

Leo Zonderland, eigenaar van een reisagentschap, heeft zich gespecialiseerd in het begeleiden van suicide tourists naar Zürich. Daar is een stichting gevestigd die levensmoede mensen een uitweg aanbiedt in de vorm van 15 gram natrium-pentobarbital. De door de psychiatrie opgegeven mevrouw R., de impotente meneer M. en de arbeidsongeschikte mondhygiëniste mevrouw W. hebben alle drie een bindende afspraak in Zürich. Met doelmatige tact rijdt Leo Zonderland hen erheen. Maakt hij zich schuldig aan ordinaire broodwinning of schenkt hij zijn klanten eindelijk een overwinningsroes?

De Begeleider is een turbulente road novel, een onthutsende maar soms ook tedere vertelling, zwenkend tussen tragedie en komedie.

Soms sloot ik mijn ogen

Uitgeverij Contact

ISBN 978-90-254-2952-2

Roman | 2008

Soms sloot ik mijn ogen verhaalt van een duel tussen twee personages: een uit India geadopteerde vrouw en een ghostwriter die haar dramatische verhaal optekent. De vrouw is op haar zesde onder raadselachtige omstandigheden terechtgekomen bij een Fries echtpaar. Een kwart eeuw later schakelt ze een ghostwriter in, die zich ontfermt over haar levensverhaal en het tegelijkertijd tracht te verhelderen. Samen vertrekken ze naar Calcutta om daar het verre verleden en de biologische vader van de vrouw terug te vinden. In de chaotische metropool ontspint zich een zinderende zoektocht, waarbij de rolverdeling tussen beide personages ernstig ontwricht raakt. De ghostwriter tast steeds meer in het duister. Wordt de vrouw die hij wilde helpen zijn ondergang?

In een gevarieerde stijl vertelt Peter Drehmanns over valse vaders, verwarde dochters, waarheidszoekers en verdwijnkunstenaars.

Altijd maar begraven

Uitgeverij Contact

ISBN 978-90-254-1751-2

Roman | 2007

Zijn vrouw Bebel is zes maanden zwanger wanneer corrector en onuitgegeven schrijver Hans Woedman besluit ervandoor te gaan. Als een hedendaagse graalridder gaat hij op zoek naar iets wat zijn ingedutte leven glans en zeggingskracht moet geven. Zijn queeste voert hem langs een twintigtal voornamelijk Oost-Europese steden die alle met een B beginnen, geobsedeerd als Woedman is door de tweede letter van het alfabet. Vergezeld van een soms knagend geweten en een koortsachtig erop los hakkende innerlijke stem baant hij zich een weg door een wereld die hem steeds vreemder voorkomt. Woedman is een reizende tijdbom: zal hij zijn bestemming vinden in het van toekomstverwachtingen vibrerende Oost-Europa of keert hij bijtijds terug naar huis om zijn zoon ter wereld te zien komen?

Altijd maar begraven is het meeslepende relaas van een man die zijn plaats probeert te bepalen in een verwarrende wereld, wat leidt tot een deels pijnlijk, deels humoristisch zelfonderzoek. Daarnaast biedt de roman een verrassende kijk op Oost-Europa, het vaderschap en de liefde. Het verhaal van de zoekende Woedman wordt bovendien afgewisseld met markante prozaminiaturen, geschreven door de hoofdpersoon.

Blackpool

Uitgeverij Contact

ISBN 978-90-254-2685-9

Roman | 2005

De carrière van de Italiaanse journalist Ugo Lo Floscio zit danig in het slop. Maar na een tip van een Engelse collega lijkt het tij te keren. In de desolate badplaats Blackpool gaat hij op zoek naar Davie Smith, alias het Monster van Basingstoke. Deze beruchte moordenaar, die op z’n tiende een jongetje van vijf op gruwelijke wijze heeft omgebracht, is vrijgekomen en probeert met een nieuwe identiteit zijn leven weer op de rails te krijgen. Lo Floscio wil hem ontmaskeren om zo zijn eigen bestaan hernieuwde luister te geven. Een verbeten zoektocht door speelhallen en curieuze musea volgt. De klopjacht eindigt op tweede kerstdag met een verrassende en bloedstollende ontknoping op de noordelijke pier van Blackpool.

Blackpool is een immorele kerstthriller over de maskerades van het kwaad en een pikzwarte conte philosophique over zijn en niet-zijn, zien en doorzien, schijn en werkelijkheid, verbeelding en beeldvorming.

Erfsmet

Uitgeverij Contact

ISBN 978-90-254-2252-3

Roman | 2004

De hoofdpersoon van Erfsmet, net als de auteur Peter Drehmanns genaamd, ervaart zijn leven als richting- en stuurloos. Als zijn vriendin hem ook nog eens in de steek laat, neemt hij het ferme besluit zijn leven anders in te richten: hij wil zich werkelijk en onvoorwaardelijk aan iets wijden. Schijnbaar willekeurig kiest hij als onderzoeksterrein de aangrijpende levensgeschiedenis van zijn oudoom, een geestelijke die carrière maakte in het Vaticaan, maar vanwege zijn eigenzinnige opvattingen werd weggestuurd. Na veel omzwervingen kwam hij in Brazilië terecht, waar hij ook overleed. Peter Drehmanns volgt dit curieuze leven, wat een fascinerende zoektocht oplevert die hem uiteindelijk bij het graf van zijn oudoom brengt. Daar blijkt dat de keuze om het leven van zijn bloedverwant te onderzoeken misschien toch niet zo’n toevallige is geweest…

Erfsmet is een intrigerende mengeling van kroniek, belijdenis, fictie, reportage, autobiografie en familiegeschiedenis, geschreven op het scherp van de snede. Het is daarnaast een roman over de vrije wil, toeval, lotsbestemming, geloof, waarachtigheid en erfelijkheid.

Gemaskerd land

Uitgeverij Prometheus

ISBN 978-90-446-0141-1

Roman | 2002

Opsporingsdeskundige Petr Pert wordt naar Zuid-Amerika gestuurd nadat zijn baas een anonieme dreigbrief en een boemerang heeft ontvangen. Aan Pert de taak uit te zoeken wie hierachter zit. Zijn enige houvast is een boemerang, plus een lijstje met zes verdachte vrouwen.

Na een tumultueuze reis komt Pert terecht in de Groene Hel op de grens van Brazilië en Peru. Daar weet hij zich omringd door goudzoekers en revolverhelden, waarzegsters en hoeren, terroristen en smokkelaars, gieren en zwartharige varkens. Terwijl hevige regens het grensgebied van de landkaart dreigen te spoelen, probeert Pert vat te krijgen op een steeds glibberiger mysterie. Met de nodige ironie houdt hij zich op de been, maar allengs verdwaalt hij in een labyrintisch spel waar de grens tussen fictie en feit, tussen mijn en dijn vervloeit en niets zijn vaste vorm lijkt te behouden.

Gemaskerd land is een reisverhaal, een intrigerende speurdersroman en een erotisch geladen noodlotsdrama ineen. Petr Pert ontpopt zich tot een sympathieke antiheld die in verwarring tussen zichzelf en zijn onbekende doelwit pendelt.

De Blindganger

Ambo/Anthos Uitgevers

ISBN 978-90-414-0321-6

Roman | 1999

Petr Pert werkt op afroepbasis voor de Antonius Associatie, Instituut voor Gevonden Voorwerpen en Getraceerde Bezitters. Hij beschouwt zichzelf als boodschapper omdat hij zich behalve over dierbare voorwerpen ook over beladen boodschappen moet ontfermen, berichten die slechts op fluistertoon mogen worden overgebracht. Het leeuwendeel van de tijd brengt hij echter wachtend door, wachtend op een telefoontje van zijn baas Snotzi, wachtend totdat hij als messenger boy op weg kan gaan. Op een dag besluit hij de tijd niet langer te doden in zijn fauteuil maar op te staan om zelf boodschappen te ontfutselen aan de wereld. Van deze tragikomische expedities, buitenshuis of onder het schedeldak van de hoofdpersoon, doet Petr Pert verslag op memovelletjes, bankafschriften, bioscoopkaartjes en hoestbonbonpapiertjes die hij in een plastic boodschappentas bewaart. Zo ontstaan er odes, dagboeknotities, redevoeringen, semi-essayistische stukjes over tijdverschijnselen flarden memoires, reisberichten en melancholieke overpeinzingen. Intussen probeert een alwetende verteller wanhopig de hoofdpersoon in kaart te brengen.

De Blindganger is een mozaïek met vele figuren, een contrastrijke zoektocht met telkens onverwachte bestemmingen, waarbij de hoofdpersoon pendelt tussen montere ironie en volstrekte uitzichtloosheid.